Det papperslösa samhället finns inte, därför finns vi.

Tills vi är papperslösa.

Ert företagsarkiv, vårt ansvar

 

Vår vision är att med hög service och bred branschkompetens hjälpa Sveriges företag att hantera sitt arkiv på ett enkelt sätt. Allt enligt svensk bokföringslag och med stor hänsyn till kunds struktur och interna behov.

 

Vi vill få den lågt prioriterade arkivfrågan att lyftas och tillsammans hitta innovativa lösningar som möter lagens föråldrade krav med framtidens digitala sätt att arbeta.

Fysiskt möter digitalt, och vi knyter ihop säcken.

Grundare, Stephanie Holmström

 

Så fungerar arkivering

Leverans och packning

Lådor levereras till önskad adress. Vi är rikstäckande. Packa ihop dina pärmar eller ta packhjälp av vår arkivpersonal.

Inhämtning till arkivanläggning

Vi hämtar när du är klar. Materialet transporteras till vår godkända och säkerhetsklassade arkivlokal.

Arkivering och destruktion

Vi upprättar digital förteckning i unikt arkivsystem som bevakar materialets arkiveringstid. Gallring och destruktion utförs när tiden löpt ut. Vi påminner, du godkänner.