Arkivtjänster i alla former

Bli ett papperslöst kontor.
Långtidslagring av pappersarkiv, avtalsbevakning och digitala dokumentlösningar.

 
Hittade du inte vad du sökte?
 

Företagsarkiv

KORREKT STRUKTUR OCH ENKEL ÅTKOMST

Väljer ni att arkivera företagets bokföringspärmar och andra viktiga dokument hos oss erbjuds alltid  en godkänd arkivplan, digitala förteckningslistor och enkel sökbarhet i sitt arkiv.

Arkiveringsförhållandena anpassas per bransch och våra tjänster är rikstäckande.


All fysisk dokumentation lagras i vår säkerhetsklassade anläggning strax utanför Stockholm. 

Tillbaka till Tjänster >>

Arkivplan, Bokföringslagen

Revision- och Redovisning

KUNDPÄRMAR

Vi tillhandahåller lösningar som avlastar den interna administrativa hanteringen vid återsändning av kundpärmar.

Genom direktutlämning av kundpärmarna efter ert färdigställande kan kund frångår upphämtning och ni frigör kontorsyta (och tjat).

Kontakta oss för ett samarbetsmöte.


Tillbaka till Tjänster >>

Fötetagskonferens
 
Digital arkivering, Skanning
Centralisera företagsarkivet och
gör er oberoende av nyckelpersoner.
 

Advokatbyrå

SÄKER FÖRVARING AV KLIENTHANDLINGAR

Vi erbjuder Sveriges advokatbyråer professionella
och branschanpassade arkivlösningar.
 
Som kund som oss arkiveras byråns löpande bokföring och klientakter. Arkivrutinerna anpassas efter det interna dokumenthanterings-systemet.
 
Vi skapar enkelhet i processen och ekonomiskt fördelaktiga lösningar, även tjänster inom konkurshantering.


Tillbaka till Tjänster >>

Professionals
 

Branschanpassning

KOMPLEXA KRAV - ENKLA LÖSNINGAR

Vi hjälper er med arkiv som kräver specialförvaring och komplexa regelverk.

Vissa branscher har hårdare krav och längre arkiveringstid än standard. Vi bistår företag som bedriver verksamhet inom vård och omsorg, juridik, försäkring, patent, redovisning m.fl.

Tillbaka till Tjänster >>

Hängmapsskåp.jpg
 
Mer av våra tjänster

 
MILJÖSMARTA DESTRUKTIONSTJÄNSTER:

 • Gallring och destruktion av papper

 • Direktupphämtning från kontoret/källaren/förrådet

 • Hårddiskförstörelse

 • Destruktion av datamedia / disketter

 • Återvinning och sortering, tipphantering


Kontakta oss om destruktionstjänster >>


ARKIVTRANSPORT / LOGISTIK:

 • Packuppdrag

 • Tömning och bortforsling

 • Säker arkivtransport

 • Egen personal

 • Rikstäckande uppdrag

 • Inventering- och logistikplanering


Kontakta oss om transporttjänster >>


FÖRETAG / KOMMUN / MYNDIGHET:

 • Arkivrådgivning

 • Inventering av arkiv

 • Arkivplansupprättande

 • Kommunuppdrag

 • Myndighetsuppdrag


Kontakta oss om företagstjänster >>