top of page

Arkivtjänster i alla former

Bli ett papperslöst kontor.

Rikstäckande
Service
Arkivkunniga

Arkivtjänster:

 • Arkivering av bokföringspärmar

 • Särskild dokumentförvaring, sekretess

 • Digitala förteckningslistor

 • Sökbart arkiv

 • Specialförvaring, komplexa regelverk

 • Branschanpassning

 • Gallring och destruktion

 • Mer av våra tjänster

Kontorsanställd

Korrekt struktur, enkel åtkomst

Paket på hyllor

Branscher hos Vikra Arkiv

Företag i alla storlekar (enmansbolag till storkoncerner)

 • Advokatbyråer

 • Läkemedelsbolag

 • Revision- och redovisningsbyråer

 • Patentföretag

 • Kommun- och Skolarkiv

 • Forskningsbolag

 • Investeringsverksamheter 

 • Hjälporganisationer

 • Brf:er, föreningar och stiftelse

 

2.0 Arkivtransport
2.0 Destruktion
2.0 Arkiplan / Kommun
Mer av våra tjänster

MILJÖSMARTA TJÄNSTER:
 

 • Gallring och destruktion av papper

 • Hämtning från kontoret/källaren/förrådet

 • Hårddiskförstörelse

 • Destruktion av datamedia / disketter

 • Återvinning och sortering, tipphantering

   

  Kontakta oss

 ARKIVTRANSPORT / LOGISTIK:

 • Packuppdrag

 • Tömning och bortforsling

 • Säker arkivtransport

 • Egen personal

 • Rikstäckande uppdrag

 • Inventering- och logistikplanering

  Kontakta oss

FÖRETAG / KOMMUN / MYNDIGHET:
 

 • Arkivrådgivning

 • Inventering av arkiv

 • Arkivplansupprättande

 • Kommunuppdrag

 • Myndighetsuppdrag

  Kontakta oss

bottom of page