Bli ett papperslöst kontor, arkivera externt

 

Oavsett behov, bransch och bolagsstorlek finns vi

här för att hjälpa er med ert företagsarkiv. Prisjämför nuvarande arkivlösning, outsourca arkivet eller digitalisera det fysiska.

 
 

FÖRETAGSARKIV

Förbättra företagets arkivförhållanden

Tillsammans ser vi över nuvarande struktur och upprättar en företagsanpassad arkivplan. Våra kunder är alltifrån små enmansbolag till storkoncerner. Finns behov att kontrollera bolagets kostnader utför vi prisjämförelse för att försäkra att ditt bolag har den mest optimala och prisvärda tjänsten. Om inte, då hjälper vi till med leverantörsbyte.

 

Arkivoffert >

Arkivering presentation offert
 
Arkivering offert redovisning

REDOVISNING/REVISION

Kundmaterialshantering

Vi tillhandahåller lösningar som avlastar den interna administrativa hanteringen vid återsändning av kundpärmar.

Genom direktutlämning av arkivmaterialet efter ert färdigställande kan kund frångår återhämtning och ni frigör kontorsyta.

Kostnadsfritt kundupplägg >

 
 

KVITTOHANTERING

Originalkvittot måste sparas

Kvitton måste sparas fysiskt i 7 år.

Digitaliseras kvittot ska det sparas

fysiskt i 3 år och därefter 4 år digitalt.

Vi ombesörjer hämtning, sortering och upprättar förteckning. Arkiveringstiden anpassas per ert företags gällande lagkrav och vi påminner när destruktion kan godkännas.

Fråga oss om arkiveringsregler >

Arkivering kvitton
 
Hängmapp arkivering Vikra Arkiv

ARKIVANPASSNING

Dokument som kräver specialförvaring

Projekt, ritningar, objektsbeskrivningar, avtal och journaler kräver oftast längre förvarande än vad bokföringslagen ställer på räkenskaper. Vi hjälper till med arkiv som kräver specialförvaring.

Kontakta oss om regelverk >

 
 

SÄKERHETSDESTRUKTION

Gallring och miljösmart destruktion

Vår kundportal bevakar företagsarkivet och skickar påminnelse när materialet kan slängas. Den digitala gallringsrutinen skapar kontinuerlig utrensning och förbättrar företagets långsiktiga miljörutiner. Avveckla det fysiska materialet på ett ansvarsfullt sätt i takt med er digitalisering.

Destruktion- och återvinnings tjänster >

dokument fragmentering