top of page

Digital arkivering

Vi digitalisera ert arkiv.

2.0 Digitala regler

Vad gäller vid digital arkivering?

Bokföringslagens krav om arkivering är gällande även för de företag som har en del av sitt arkiv digitalt.
Lättåtkomligt, överskådligt och säkert. Säkerhetskraven kring digital arkivering är strängare än analog.
Som företag behövs back-up rutiner, systemsäkrad åtkomst och årlig gallring och destruktion av datamedia
(läs mer om GDPR här)
 
Digital arkivering i molnet är en icke godkänd lagringsplats eftersom materialet skall arkiveras inom Sveriges gränser. (Molntjänst är en icke fastställbar landspunkt)

Våra tjänster | Kontakta oss

Arkivera i molnet
Kundportal, Arkivering
2.0 Avtalsbevaknig

Avtalsbevakning

MISSA INGA VIKTIGA LÖPTIDER

Vår avtalsbevakningstjänst skapar god kontroll över företagets aktuella avtal. Avtalen blir överskådliga och kontrollerbara.
Systemet bevakar varje avtalsvillkor och period, och sänder automatiska påminnelser till licensierade personer.

2.0 Digialt dokumentflöde

Digitalt dokumentflöde

ÅTKOMST TILL ARKIVET ÖVERALLT

Vår arkivportal gör det möjligt att centralisera arkivet, oavsett om det inkommer fysiskt eller digitalt. Allt arkiv på en plattform gör det möjligt för både små- och storbolag att få kontroll och optimal överskådlighet av bolagets viktiga dokument. Oberoende av dokumenttyp och skick.

Skanning

2.0 Skanning

FÖRKORTA ARKIVERINGSTIDEN

Genom att skanna in arkivet och bevara det digitalt på vår arkivplattform kan det fysiska underlaget slängas i förtid. Det frigör yta,  skapar snabb åtkomst och optimal överskådlighet. Helt i enlighet med lagens krav.

2.0 Kontakt oss (sidfot)
bottom of page