Glad affärsmöte

Vikra Arkiv

Arkivtjänster för ditt företag

ARKIVERING

Arkivering av bokförings-

pärmar, digitala arkivlösningar, skanning, arkivplan och säkrade förteckningslistor.

Läs mer

AVTALSBEVAKNING

Missa inga viktiga löptider. Avtalsbevakning skapar ett digitalt sökbart avtalsarkiv med påminnelsefunktion.

Läs mer

DESTRUKTION

Säkerhetsdestruera företagets gamla dokument. Få hjälp med gallring och bortforsling.

Läs mer

LOGISTIK

Få hjälp med hämtning i hela Sverige. Våra arkivtransporter är rikstäckande.

Vi finns här

1/12

"Bokföringslagen 1999:1078
gäller 
alla företag. Materialet ska stå säkert, överskådligt och lättåtkomligt. Fysiskt bevarat i 7 år inom landets gränser. Det får varken slängas i förtid eller stå olämpligt.

Stephanie Holmström, Grundare - OM OSS
Image by Sear Greyson