Säkerhetsklassade arkivlösningar i alla former

Långtidslagring av pappersarkiv, digitala arkivlösningar och analog avveckling.

 

Vad söker du?

Hittade du inte vad du sökte?

Företagsarkiv

KORREKT STRUKTUR OCH ENKEL ÅTKOMST

Genom att arkivera externt hos oss får ert företag automatiskt en godkänd arkivplan, digitala förteckningslistor och enkel sökbarhet av lagrade dokument.

Önskar ni kontrollera bolagets kostnader utför vi en prisjämförelse för att försäkra att ditt bolag har den mest optimala och prisvärda tjänsten. All dokumentation lagras i vår
säkerhetsklassade anläggning strax utanför Stockholm. 

Tjänster
A presentation at the office

Branschanpassning

KOMPLEXA KRAV - ENKLA LÖSNINGAR

Vi hjälper er med arkiv som kräver specialförvaring och komplexa regelverk.

Vissa branscher har hårdare krav och längre arkiveringstid än standard. Vi bistår företag som bedriver verksamhet inom vård och omsorg, juridik, försäkring, redovisning m.fl.


Tjänster
Hängmapsskåp.jpg

Advokatbyrå

SÄKER FÖRVARING AV KLIENTHANDLINGAR

Vi erbjuder Sveriges advokatbyråer professionella

och branschanpassade arkivlösningar.

 

Som kund som oss arkiveras byråns löpande bokföring och klienthandlingsakter.

Arkivrutinerna anpassas efter det interna dokumenthanterings-systemet.

 

Vi skapar enkelhet i processen och ekonomiskt fördelaktiga lösningar, även tjänster inom konkurshantering.

Tjänster
Professional Female

Revision- och Redovisning

KUNDPÄRMAR
 
Vi tillhandahåller lösningar som avlastar den interna administrativa hanteringen vid återsändning av kundpärmar.

Genom direktutlämning av arkivmaterialet efter ert färdigställande kan kund frångår återhämtning och ni frigör kontorsyta.

Tjänster
Image by Jason Goodman

Arkivtransport

PACKA SJÄLV ELLER LÅT OSS HJÄLPA ER

 

Arkiv ska transporteras på ett betryggande sätt och får aldrig lämnas obevakat.

Oavsett placering och skick av ert företagsarkiv ombesörjer vår arkivpersonal uppdrag och transporter i hela Sverige.

Tjänster
Skåpbil

Analog avveckling

MILJÖSMART SÄKERHETSDESTRUKTION

Avveckla era fysiska dokument på ett ansvarsfullt sätt i takt med digitaliseringen.

 

Vår arkivportal bevakar företagsarkivet och skickar påminnelse när materialet kan slängas. Gallringsrutinen skapar kontinuerlig utrensning och förbättrar företagets långsiktiga miljörutiner.

Våra miljösmarta destruktionstjänster kan nyttjas av alla företag. Tjänster för interna rensningsuppdrag till externa förrådstömningar.

Tjänster
dokument fragmentering