Digitalisera arkivet

Analog avveckling, skanning, avtalsbevakning och

digitala dokumentflöden. Vi hjälper er att digitalisera arkivet.

Vad gäller vid digital arkivering?

Bokföringslagens krav om arkivering är gällande även för de företag som har en del av sitt arkiv digitalt.

Lättåtkomligt, överskådligt och säkert. Säkerhetskraven kring digital arkivering är strängare än analog.

Som företag behövs back-up rutiner, systemsäkrad åtkomst och årlig gallring och destruktion av datamedia

(läs mer om GDPR här)

 

Digital arkivering i molnet är en icke godkänd lagringsplats eftersom materialet skall arkiveras inom Sveriges gränser. (Molntjänst är en icke fastställbar landspunkt)

Våra tjänster | Kontakta oss

globalisering koncept

Avtalsarkiv | Bevakning och påminnelse

Missa inga viktiga löptider! Vår avtalsbevakningstjänst skapar god kontroll över företagets aktuella avtal. Avtalsarkivet blir överskådligt och ger enkelt åtkomst av original och sökbara PDF-kopior. Systemet bevakar varje avtalsvillkor och period och sänder automatiska påminnelser till licensierade personer.

Boka in en demo. Klicka HÄR.

Data Cloud
Inlogg.jpg

Analog avveckling

FÖRKORTA ARKIVERINGSTIDEN MED HJÄLP AV SKANNING

Genom att skanna in arkivet och bevara det digitalt på vår arkivplattform kan det fysiska materialet slängas i förtid. Det frigör yta och skapar snabb åtkomst och optimal överskådlighet. Helt i enlighet med lagens krav.

Digitalt dokumentflöde

ÅTKOMST TILL ARKIVET ÖVERALLT

Här skriver vi en text om dokumentflöden digitalt. Jag vet inte riktigt vad vi kan få in, men kanske något från att vi kan ta med från processen med meta.

Avtalsbevakning

BEVAKNING AV DOKUMENT MED PÅMINNELSEFUNKTION

Genom att skanna in arkivet och bevara det digitalt på vår arkivplattform kan det fysiska materialet slängas i förtid. Det frigör yta och skapar snabb åtkomst och optimal överskådlighet. Helt i enlighet med lagens krav.

Allt arkiv på ett ställe

GEM logo, VikraArkiv.png

Centralisera företagsarkivet, oavsett om dokumentationen är analog eller digital

Avtalsbevakning

Missa inga viktiga löptider. Avtalsbevakning skapar ett digitalt sökbart avtalsarkiv med påminnelsefunktion.

Skanning

Skanna in arkivet och bevara det digitalt.

Allt ges åtkomst på vår arkivplattform, och det fysiska materialet kan slängas i förtid. 

Digitalt arkiv

xxxxxx

Arkivering

Oavsett om arkivet är

lagrat hos oss analogt eller digitalt uppfylls kraven om korrekt och säker arkivering.

Digital plattform, optimal överskådlighet_edited.jpg
Digitala arkivregler
Våra tjänster

Digitalisera ert företagsarkiv