Professional Female

ADVOKATBYRÅ

När kvalitet och säkerhet prioriteras högst

Vikra Arkiv erbjuder Sveriges advokatbyråer

professionella och branschanpassade arkivlösningar.

Vi hanterar byråns löpande arkivering av akter och bokföring, och rutinerna anpassas efter det interna dokumenthanteringssystemet. Vi skapar enkelhet i processen och ekonomiskt fördelaktiga lösningar, samt tjänster inom konkurshantering.

BFNs bedömning

 

"Konkursförvaltaren har att i första hand verka för att konkursen ger bästa möjliga ekonomiska

resultat för borgenärerna."

6 359

Företagskonkurser i Sverige 2020

Kontakt

Telefon:
010-207 82 90

Mejl:

info@vikraarkiv.se

 

Företagssida:
 

Arkiv

OFFERT

MEJLA OSS HÄR

ARKIVPLAN

DIGITALA TJÄNSTER

LOGGA IN

© 2019 - 2021 | Vikra Arkiv AB org. 556918-3204 |  Säkerhetsklassad arkivanläggning, Teknikvägen 3 B, 186 32 Vallentuna