ARKIVPLAN

Långtidsarkivering Räkenskap arkiv

Långtidsarkivering | Räkenskap

Bokföringslagen kräver fysiskt förvarande av företagets räkenskap i 7 år. Arkivet ska stå lättåtkomligt, överskådligt och säkert.

Att arkivera externt hos oss frigör yta internt och säkerställer att kraven uppfylls.

Vi hämtar era företagspärmar, upprättar en arkivförteckning och långtidslagrar materialet i säkerhetsklassad arkivanläggning. 

Klicka HÄR för att skicka förfrågan om kostnadsfri analys.

Arkivrådgivning Myndighet arkivering

Arkivrådgivning | Myndighet

 

Det är komplext att flytta ett fysiskt arkiv. Myndigheter och kommuner har i de flesta fall sin dokumentation internt med anpassning i enlighet med lagens krav. Dock kan förvaringslösningen komma att behöva justeras, flyttas eller omorganiseras. Vikra Arkivs personal har mångårig erfarenhet av dessa typer av uppdrag och hjälper  till från start till stopp med planering, logistik och utförande.

Klicka HÄR för förfrågan om arkivrådgivning, så berättar vi mer.

Arkivplan Kommun arkiverig

Arkivplan | Kommun

Vikra Arkiv erbjuder tjänster inom rådgivning och arkivplansupprättande åt företag och organisationer i hela landet. Många gånger brister det i hur arkivplanen följs, ibland uteblir det helt. Problematiken ligger främst i den anpassning som krävs efter vars kommuns riktlinjer. För större organisationer och koncerner kan det bli svårhanterligt. Låt oss hjälpa er. Klicka HÄR för kontakt.

 
globalisering koncept

Avtalsarkiv | Bevakning och påminnelse

Missa inga viktiga löptider! Vår avtalsbevakningstjänst skapar god kontroll över företagets aktuella avtal. Avtalsarkivet blir överskådligt och ger enkelt åtkomst av original och sökbara PDF-kopior. Systemet bevakar varje avtalsvillkor och period och sänder automatiska påminnelser till licensierade personer.

Boka in en demo. Klicka HÄR.